ทำอย่างไรดีเมื่อรหัสผ่านหมดอายุ

ทำอย่างไรดีเมื่อรหัสผ่าน Email หมดอายุ (การเปลี่ยนรหัสผ่าน)

จะรู้ได้อย่างไรว่ารหัสผ่าน mail ที่ใช้งานนั้นหมดอายุ ง่ายๆเลยครับ เมื่อมีการเข้าสู่ mail.carabao.co.th แล้ว พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เข้าสู่เมล์เหมือนปกติ แต่เปิดหน้านี้ขึ้นมาให้ แสดงว่ารหัสผ่านของท่านนั้นหมดอายุแล้ว

ถึงตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ทันทีโดยใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในช่อง

  1. โดเมน\ชื่อผู้ใช้           : ให้ใส่ว่า carabao\ ตามด้วยuser ของท่าน
  2. รหัสผ่านปัจจุบัน         : ใส่รหัสผ่านปัจจุบันที่ท่านใช้งานอยู่
  3. รหัสผ่านใหม่             : ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ  (การตั้งค่ารหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรตัวใหญ่, ตัวเล็ก ,ตัวเลขหรืออัขระอย่างน้อย 6 ตัวขึ้นไป)
  1. ยืนยันรหัสผ่านใหม่     : ใส่รหัสเหมือนกับข้อที่ 3

 

คลิกส่งก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเมล์ได้ปกติแล้ว

pass