User profile เสีย

User profile เสีย

อาการที่สังเกตได้ พอมันบูต เข้าวินโดว์ มันจะขึ้นว่า “The user profile service failed the logon user profile cannot be loaded”
1.เราก็สั่ง รีสตาร์เครื่อง  กด F8 เข้า  Safe Mode นะคับ เลือก ตัวuser ที่เป็น Administrator นะคับ
2.คลิก start \search\  พิมพ์ regedit
3.เลือก HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList นะคับ

จากรูป ลบไฟล์   S-1-5….. folder ที่ไม่มี นามสกุล . Bak ทิ้งไปนะคับ คังรูป

4.จากนั้น หาไฟต์ ที่มีนามสกุล .bak  ดูที่จากข้างขวานะคับ 

เลือกที่ refcount   คลิกเซต์ค่า จากรูปนะคับ

จากนั้น หาตัว State แล้วแก้ไขดังรูป

5. ปลี่ยนนามสกุล ไฟล์ S-1-5….เอาออกไม่มีนามสกุล .bak นะคับ
6.ปิด regedit. คับ
7. Restart เครื่องใหม่ แล้ว logon ใหม่นะคับ