แก้ปัญหาการติดตั้ง โปรแกรมสรรพากร

ปัญหา Error ของ ocx หลังจากติดตั้ง โปรแกรม Pnd อันได้แก่

comdlg32.ocx

crystl32.ocx
tabctl32.ocx
msmask32.ocx
msflxgrd.ocx
msstdfmt.dll

เช่น

The most common reason the Crystl32.ocx will not register is that it is missing one or more dependencies.

To register the crystl32.ocx make sure the following dependencies are present on your machine, then the OCX will register

ต้องทำการ Register

โดยกด Start เลือก All Programs เลือก Accessories คลิกขวาที่ Command Prompt เลือก Run as Administrator

จากนั้น ที่ Command Prompt พิมพ์

regsvr32 c:\windows\system32\comdlg32.ocx

regsvr32 c:\windows\system32\Crystl32.ocx

regsvr32 c:\windows\system32\tabctl32.ocx

regsvr32 c:\windows\system32\msmask32.ocx

regsvr32 c:\windows\system32\msflxgrd.ocx

regsvr32 c:\windows\system32\msstdfmt.dll

หากลงผ่านจะขึ้นว่า

DllRegisterServer in c:\windows\system32\Crystl32.ocx succeeded

 

สามารถ Download ไฟล์ได้ด้านล่าง

 

 

โปรแกรมสรรพากร
โปรแกรมสรรพากร
โปรแกรมสรรพากร.7z
488.3 KiB
125 Downloads
Details