คู่มือการใช้งานระบบและการแจ้งปัญหากับ IT

Email บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด

1. เข้าใช้งาน Webmail Carabao

2. คู่มือการใช้ Email บริษัท 

3. การเปลี่ยน Password Email เมื่อรหัสผ่านหมดอายุ

4. การทำ Archive Mail กรณีเมล์เต็ม

 

ระบบ E – ticket เพื่อแจ้งปัญหาหรือร้องขอใช้บริการของฝ่ายสารสนเทศ

1. เข้าใช้งาน E ticket

2. การใช้ระบบ E-Ticket

3. การแจ้งปัญหา

4. การขอใช้บริการ

 

การขอจองห้องประชุม

1. แจ้งขอ User ที่ Operator ชั้น 10

2. เข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมผ่าน http://roomsys.carabao.com 

3. คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุม